Thị Xã Thái Hòa - Thái Hòa: Cột điện gãy đổ cả tháng chưa được sửa http://www.thixathaihoa.com/an-ninh/thai-hoa-cot-dien-gay-do-ca-thang-chua-duoc-sua/ (Baonghean.vn) - Sau khi cơn bão số 2 đi qua, gần 1 tháng nay, nhiều hộ dân ở khối Kim Tân, thị xã Thái Hòa phản ánh, cột điện gãy ở đường 19/5 vẫn chưa được khắc phục. (hệ thống dây điện, cột điện gãy, bão số 2, cáp quang, Thái Hòa) Tue, 29 Aug 2017 11:49:55 UTC en