Thị Xã Thái Hòa - Thái Hòa có tân Bí thư Thị ủy http://www.thixathaihoa.com/chinh-tri/thai-hoa-co-tan-bi-thu-thi-uy/ Sáng 16/8, Tỉnh ủy Nghệ An công bố quyết định điều động và phân công đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An tham gia Ban chấp hành, BTV Thị ủy và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Thái Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (điều động Bí thư Thị ủy Thái Hòa, Bí thư Thị ủy thái Hòa, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An) Tue, 29 Aug 2017 11:46:39 UTC en