Groups

Nhóm cho phép người dùng chia sẻ bài viết với các thành viên khác có cùng sở thích chung trong một chủ đề. Tham gia vào nhóm để gửi các bài báo chuyên đề mà các thành viên khác sẽ quan tâm. Một số nhóm có thể yêu cầu sự chấp thuận thành viên trước khi bạn trở thành thành viên của nhóm.
Giới thiệu

Trang thông tin chia sẻ dành cho các bạn quan tâm đến thị xã Thái Hòa. Các thông tin đều được xác thực và cập nhật theo thời gian
Mọi đóng góp của các bạn sẽ giúp những người khác cập nhật thông tin nhanh hơn và chính xác.
Rất mong nhận được sự đóng của các bạn!