Thị Xã Thái Hòa - Chi tiết dự án cầu sông Hiếu ở Thái Hòa http://www.thixathaihoa.com/kinh-te/chi-tiet-du-an-cau-song-hieu-o-thai-hoa/ (Baonghean) - Việc xây dựng Dự án cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu,sẽ kết nối được tuyến đường trục chính vùng trung tâm đô thị Thái Hòa, tránh được thế độc đạo của cầu Hiếu hiện tại. ( Thái Hòa, Cầu Hiếu 2, Xây dựng, Cienco4, Khởi công) Tue, 29 Aug 2017 11:59:26 UTC en