Thị Xã Thái Hòa - Nhiều tiểu thương chợ Thái Hòa đóng ki ốt ngừng kinh doanh http://www.thixathaihoa.com/kinh-te/nhieu-tieu-thuong-cho-thai-hoa-dong-ki-ot-ngung-kinh-doanh/ Tình trạng người bán nhiều hơn người mua đã khiến 1/3 tiểu thương chợ Hiếu TX. Thái Hòa buộc phải đóng ki ốt, ngừng kinh doanh vì không bán được hàng. Tue, 29 Aug 2017 11:45:18 UTC en