1

BIDV Phủ Quỳ thông báo phát mãi tài sản

admin Kinh tế - Chính trị phát mãi bidv phủ quỳ công ty tnhh ánh việt All https://www.bidv.com.vn   Discuss    Add To
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phủ Quỳ (BIDV Phủ Quỳ) thông báo phát mãi tài sản của Công ty TNHH Ánh Việt để thu hồi nợ vay, cụ thể như sau:

Related Links

Who Upvoted this Story