1

Công an TX Thái Hòa: Triển khai công tác năm 2019

admin An Ninh công an công tác 2019 All http://congannghean.vn   Discuss    Add To
Sáng ngày 21/1, Công an TX Thái Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. (TX Thái Hòa, triển khai, công tác năm)