1

Hơn 64.000 tỷ đồng đầu tư vào miền Tây Nghệ An

admin Kinh tế - Chính trị https://bnews.vn   Discuss    Add To
Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư vào miền Tây Nghệ An.

Related Links

Who Upvoted this Story