1

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRẠM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO THÁI HÒA

admin Kinh tế - Chính trị thực nghiệm thành lập quyết định vườn ươm All Editorial   Discuss    Add To
Ngày 25/1/2019, Tại thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Thành lập Trạm nghiên cứu thực nghiệm và ươm tạo công nghệ cao Thái Hòa.

Dự án đầu tư : "Xây dựng khu thực nghiệm và vườn ươm tạo công nghệ cao tại thị xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An" do Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN Nghệ An làm chủ đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định 5331/QĐ- UBND-XD ngày 31/10/2016. Đến nay đã hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng chính thuộc nội dung của dự án như: xây dựng xong trụ sở chính, hệ thống các phòng thí nghiệm, hệ thống điện nước…và đã triển khai một số hoạt động chuyên môn như: trồng thâm canh "cam Vinh" theo hướng công nghệ cao, thử nghiệm trồng một số giống cỏ mới, sản xuất giống cây có múi sạch bệnh…

Related Links