1

Phép thử 1 năm của trường phái chứng khoán phái sinh

roseplot14 Tin tức tổng hợp đồng hồ đồng hồ côn All https://online.hsc.com.vn   Discuss    Add To
Ngày 10/8/2017, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và những lãnh đạo vào ngành tài chính có mặt tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bấm nút đưa thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động. Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ năm có thị trường phái sinh trong

Related Links

Who Upvoted this Story