2

TX Thái Hòa: Tranh chấp vị trí đặt trạm BTS bao giờ mới kết thúc?

Ghost Tin tức tổng hợp tranh chấp trạm bts All http://giadinhvaphapluat.vn   Discuss    Add To
Cùng một thửa đất bà Bình đã chuyển nhượng một phần diện tích cho người khác, sau 9 năm bà lại ký tiếp hồ sơ cho con trai chuyển nhượng toàn bộ cho người khác.

Related Links

Who Upvoted this Story