Thị Xã Thái Hòa - Nghệ An: Chức danh thể hiện sự lạm quyền hay vì “lợi ích nhóm”? http://www.thixathaihoa.com/tin-tuc/nghe-an-chuc-danh-the-hien-su-lam-quyen-hay-vi-loi-ich-nhom/ Sự việc không có gì đáng nói nếu những biểu hiện của một số người có trách nhiệm ở cơ quan công quyền thị xã Thái Hòa công tâm, minh bạch, làm đúng trách nhiệm khi thực hiện công tác giải tỏa hành lang giao thông, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 48. Tại sao phải quanh co, thiếu trung thực? Sự việc đã được báo Kinh doanh và Pháp luật thông tin trong loạt bài với những nội dung cần làm sáng tỏ những khuất tất, không minh bạch và có biểu hiện “lợi ích nhóm” tại thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An đã nhận được sự thu hút đặc biệt của dư luận bởi những quy trình giải phón Xem tiếp..g mặt bằng (GPMB) tại thị xã Thái Hòa còn nhiều bất cập và hành trình xin cấp sổ đỏ tại địa phương luôn là vấn đề nhức nhối với người dân..... Sat, 10 Jun 2017 03:26:30 UTC en