3

Nghệ An: Thị xã Thái Hòa đạt nông thôn mới có lưới điện... cũ

WhoAmI Tin tức thị xã thái hòa nông thôn All http://vtv.vn   bình luận    Add To
VTV.vn - Với danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, mọi hạ tầng kỹ thuật ở thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An lẽ ra phải đảm bảo đạt chuẩn, nhưng lưới điện lại cũ.

Thành viên bình chọn cho bài viết

Attached file(s)

https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/600/2016/luoi-dien-jpg1-1466757625916.jpg