4

Thị xã Thái Hòa: Lòng, lề đường bị 'áp bức'

NguyenMinh Tin tức lấn chiếm lòng đường thị xã thái hòa All http://baonghean.vn   bình luận    Add To
Không bám lấy lề đường thì lấy gì mà sống !!!!!
(Baonghean.vn) - Dạo quanh thị xã trẻ, dễ dàng nhận thấy muôn kiểu lấn chiếm lòng, lề đường của người dân nơi đây. (Thị xã Thái Hòa, ATGT, Lấn chiếm lòng đường, Hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè)

Thành viên bình chọn cho bài viết

Attached file(s)

http://baonghean.vn/dataimages/201704/original/images1874300_bna_58ede7ccdb1e6.jpg