1

[VIDEO] Những tuyến đường chồng đường tại Thị xã Thái Hòa

_LaE Tin tức video phản ánh vực giồng khe son All https://www.facebook.com   bình luận    Add To
Tình trạng có quá nhiều các dự án mở đường ở thị xã Thái Hòa mà chưa biết đến khi nào sẽ thi công, hoàn thành đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Bài viết liên quan

  1. Thái Hòa Trong Tôi

Thành viên bình chọn cho bài viết

Attached file(s)

duongchongduong0.jpg