Avatar
_LaE

Vụ này ở Đồng Tâm 2 này: Cãi nhau, chủ nhà đâm chết thợ hồ
_LaE 109 ngày trước
Hôm nọ cũng vừa nghe xong. Mình phải đăng ký nick để comment về vụ này.

Chưa biết rõ nguyên nhân a răng cả, nhưng nghe nói là sợ vđ rồi
NHƯ ĐÙA: Nghệ An: Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 48 vướng mắc bởi... bụi tre?
_LaE 109 ngày trước
VCC!
Như mấy cái hồi làm mương, làm cống. Làm mấy năm trời đ' xong. Nói chung là các ông trên thị, thằng đ; nào cũng tham nhũng, hối lộ vãi c*t.

Nhăm nhăm có dự án để đớp